إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÇáÓÄÇá ÇáÇåãõ : ßíÝ äÊÏÇÑß ÇáæÖÚ !!

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÇáÓÄÇá ÇáÇåãõ : ßíÝ äÊÏÇÑß ÇáæÖÚ !!

  ÇáÓÄÇá ÇáÇåãõ : ßíÝ äÊÏÇÑß ÇáæÖÚ !!
  ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãå Çááå æÈÑßÇÇÊå .. !!


  .. ÕÈÜÂÍßãõ ÎíÑ æãÓÑÑÃÊõ .. ÇíåÇ ÇáÌãåæÑõ " ÇáÚÙíãõ " !!

  .. åÂÑÏáßã Úáì ÇáÊÚÇÏáõ ÈØÚãõ ( ÇáÎÓÂÑåõ ) !!

  .. Ýí Ùáõ åÐåõ ÇáÊÎÈØÇÇÊõ " ÇÈÑÒõ " ÇáÍáæáõ ãä æÌåÉÉõ äÙÑíõ ( ÇáãÊæÇÖÚå ) !!
  * - ÅÎÐõ ( ÞÑÂÑ] ¡ ÈÅÞÜÂáÉ ßÂäíÏÏÇÇõ ~ æÇáÈÍËõ Úä ãÏÑÈõ " ãÊãßäõ " æÇáÇÝÖáõ " Çä íßæäõ ÞÏ ÏÑÈõ ÇáäÂÏíõ ãä ÞÈá ..!!

  * - ÇÞÂãÉõ ãÚßÓÓÜÑõ .. ÍÊì æÇäõ ßÂäõ ÇÓÈæÚ !! ~ æáÚÈõ ãÈÂÑÊíäõ ãÚ ÇäÏíÉ ( ÌíÏå ] !!

  * - ÇáËÈÂÊõ Úáìõ ÊÔßíáÜÉÉõ ãÍÏÏÉÉõ "áÅíÌÇÏ" ¡ ÇáÊÌÂäÓõ Èíä ( ÇáÎØæØ ) !!

  * - ÕÑÂãÉÉõ [ ÇáÇÏÇÑå ] ¡ æÊÔÏÏåÇÇõ Ýí ÇÊÎÂÐ ( ÇáÞÑÇÑÇÊ ) ~ ÇáÇäÖÈÇØíåõ á ÇáÇÚÈííäõ ÓæÇÁõ ãÍáíÜíäõ Çã ÂÌÜ~ÜÂäÈõ !!

  * - ÇáÇÈÞÜÂÁõ Úáì ÇáÍÂÑÓõ ÇáãÊãíÒõ ÇáÕÂÚÏõ [ ÝæÇÒ ÇáÞÑäíõ ] ¡ Ýí ÇáÊÔßíáåõ ÇáÇÓÇÓíåõ Ýí ÇáãÈÂÑíÂÊ ÇáÞÇÏãå !!

  * - ÚÏãõ ÇáãÈÇáÛåõ .. Ýí [ ÇáÏÝÇÚ ] æÇáÎØØõ ÇáÏÝÂÚíåõ ( ÇáÈÍÊå ) ~ ¡ Ýí æÌæÏõ ÚäÂÕÑõ åÌæãíåõ ÌíÏåõ .. æáÇÓíãÇõ ¡ Çä ( ÇáÇÊÍÇÏ ) íÈÍËõ Úä ÇáËáÇËõ äÞÂØõ æÇä ÇáãÈÂÑíÂÊõ ÇáãÊÈÞíå áÏíåõ È ãËÂÈÉ ( äåÇÆí ) !!

  * - íÌÈõ Çä äÕÈ ÊÝßíÑäÇÇõ Ýí " ÇáãÈÇÑÇå " ÇáÞÇÏãå ÇãÇãõ ÇáÇåáíõ ¡ ÝåÐå ÇáãÈÇÑÇÉõ ÓÊÍÏÏõ ÊÞÑíÈÇÇõ **íÑäÇÇ Ýí ÇáÍÕæáõ Úáì ãÑßÒ ãÊÞÏãõ æÇáÊÃåá á ÏæÑí ÇÈØÇá ÇÓíÇ ~ æÚÏã ÇáÇäÔÛÇáõ È ÛíÇÈõ ÇáÇÚÈ ÝáÇä æÝáÇäõ ¡ æÇÞÇáÉõ ãÏÑÈíä æÛíÑå !!

  " Ýí ÇáäåÂíåõ ßãÇ ÞáÊõ ãä " Çæáõ " åÐå ÇáÞÑÇÑÇÊõ ¡ ãÌÑÏõ ( ÑÃí ) æÑÈãÇÇ äÎÊáÝõ ÝíåÇÇõ .. Çæ äÊÝÞõ ¡ æáÇßäõ .. äÊãäìõ Çä íßæäõ ÇáäÞÂÔõ ãÝíÏõ á äÂÏíääÇÇõ æÇä Êßæä ÇáÍáæáõ ãäØÞíåõ ææÇÞÚíåõ !! "  { Çä æÝÞÊõ Þíãäíõ ¡ æÇÚãáõ ( Ýáæ ) á ÍÓÂÈíõ Ýí 澒愛 ~åäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜà œÃœÃ‡~ }  :$