إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

á ÊØÜÜöÜöÜÚäú ÞáÈÜÜöÜöÜöÜßú Èö ÇáßÊãÜÜöÜöÜÂÅäú ..!

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • á ÊØÜÜöÜöÜÚäú ÞáÈÜÜöÜöÜöÜßú Èö ÇáßÊãÜÜöÜöÜÂÅäú ..!

  á ÊØÜÜöÜöÜÚäú ÞáÈÜÜöÜöÜöÜßà º Èö ÇáßÊãÜÜöÜöÜ Åäú ..!
  åá ÊÓÊØíÚ .. Âä ÊØÚä ÞáÈß ÈÂáßÊãÂä ¿!!
  Âã ÓÊÝÌÑ ÈÑßÂä ÂáÈßÂÁ ..:
  áÊÒíÍ Úä ÞáÈß ãÎáÝÂÊ .. ÑãÂå ÂáÈÚÖ ..

  æ áã íÚáãæ Èã ÕäÚæå .. ÈÚÏ [ Þæáåã .. Âæ ÝÚáåã ] !!  á ÊÞá : [ ÛÑæÑí .. ÚÒÉ äÝÓí ]
  áä íÓãÍæ ÈÂä ÊÏãÚ ÚÜÜíäÂí .. / æÞÊå /
  ÊÃßÏ Âäß ÊØÚä ÞáÈß ÈÜÜÜÜ ÂáÝ ÎäÌÑ ..:
  ..
  Ýåá ÊÓãÍ .. áÜÜ ÛÑæÑß .. Âä íØÚä ÞáÈß ..¿!
  æá ÊÓãÍ ÈÂä ÊÏãÚ ÚíäÂß .. æ ÊãÍí ÂáßÊãÂä !!!
  ÅÈÞì Úáì æÚÏò ãÚ ÂíÂãß ..:  ÚäÏã ÊÑíÏ" ÂáÈßÂÁ " .. ÅÈÞì áæÍÏß !
  .. ÂÈßí
  Ýåá ÊÚÜÜáã ÚäÏã ÊÈßí .. ÊÈÑí ßËíÑ ãä ÂåÂÊ ÂáÏåÑ .. Úä  ÞáÈÜÜöÜöÜöÜöà œÃŸ ,,~


  æ ÂäÊ
  ÈÜÜ ßÂãá ÕÈÂß !
  ÂÈßí ..
  æ ÂÍßí
  ..
  áßä ÅÍÐÑ !Âä ÊõÈóßöí .. ÂáÂÎÑíä !
  Âæ .. ÊÍÒä .. ÈÚÜÜÏ ÂáÈßÂÁ !!
  .. ÎÐ ÂáÈßÂÁ/ ÇÓÊÑÇÍÉ áÍíÇÊß
  ÅÌÚá ÂáÈÜÜÜßÂÁ .. æÞÝÉ Ýí ÍÜÜíÂÊß !!  ÂÈßí ..ÇÍßí .. æ ÂßÊÈ ã ÕäÚÊ Ýí ÍíÂÊß ..¡
  .:.
  ÅäÊåíÊ ãä ÂáÈÜÜÜÜßÂÁ ¿!
  ÅÐä !
  ÅãÓÍ ÏãææÚß !!
  ÅÍÐÑ !
  ÅíÂß Âä ÊãÓÍåã ÈÜ íÏíß !
  ÍÊì á íÚæÏ Ðáß ÂáÍÒä .. Åáíß ËÂäíÇð ..
  ÅÍÐÑ Âä [ÊäÜÌÓ] íÏÂß ÈÏãæÚÜÜß !ÝÊáß ..
  ÂáÏãæÚ .. ãáíÆÉ ÈÜÜ Óãæã ÂáÃáã ..¡
  ../
  ÅÓÍÜÜÈ áß | ãäÂÏíá æÑÞíÉ |  ÅãÓÍ Èå ÏãæÚÜÜÜß !
  æ ÊÎÜÜáÕ ãäå Ýí ÂÞÑÈ ÓáÉ ááãåãáÂÊ !
  ÊÎÜÜÜáÕ ãä Êáß ÂáÓãæã [ ÂÈÏíÇð ~
  Ëã ÅÈÊÓã æ ÂäÊÚÔ !
  æ ÊÃßÏ !
  Âä Ðáß ÂáÈßÂÁ ßÂä .. ÅÓÊÑÂÍÉ áÍÜÜÜÜíÂÊß !
  ..áíÓ ÈÐá Âæ ãåÂäÉ Âä ÊÈßí ßã [íÏÚí ÛÑæÑß]~
  ¡¡

  áßä ÅÍÐÑ :  ● á ÊØÚä ÞáÈß ÈßÊãÂä ÂáÂåÂÊ .. ÂßÊÈå ..
  Âæ ÊÎáÕ ãäå ÈÈßÂÁß


  ● ÊÐßÑÏÂÆãÇð Âä åäÂß ãä íäÙÑ áÍÜÜÜíÂÊß ..
  Ýá ÊíÃÓ ÈÚÏ ÈßÂÁß / Èá ÅÈÊÓã æ ÂÓÊÚÏ
  áÜÜ ÕÈ ÞáÈß ..‘‘
  æ ÊíÞä .. Âä " ÞáÈß " ÂÕÈÍ ØÂåÑ ..
  ãä Óãæã ÂáÂáÂã æ ÂáãÂÓí ..