إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ãØÑ!!!!

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ãØÑ!!!!

  ãØÑ!!!!
  [COLOR="Lime"][áÜíÊú ÂáãØÑ íæã ÂÑÊßÜóì ÕÈÜøå Úáì Ðíß ÂáÌÑæÍú..
  ØåøÑ ÈÞÜÂí äÒÝÜåÜ æÂá ãÍÜÂå ßáåÜÂ

  æÅáÇø ÊÒóåøÜá áí ÈÌÜÑÍößú ÍíË ÌÑÍß ÌÑÍ ÑæÍ
  æÌÑæÍ ÛíÑß ÐÂÎÑíäú ÂáæóÞÊú åæ ßÝæòòò áåÜÜÂ

  æÅáÇø ÓÊÑäí ÕæÊå æáÂÈÂä ãä ÝíäÜ íäæÍ
  æÅáÇø ÓíæÝ ÂáÈÑÏ ÈÚÙÂãí ÑÝÞ ãÂÓáåÜÂ

  æÅáÇø ÓãÚäí íæã ÂÌÑ ÂáÕæÊ æÂÔßíáå æÂÈæÍ
  æÂä ÊãæÊ ÂáäÝÓ ãÂÔÂÝ ÂáÞÑíøÈ ÞáåÜÂ

  æÅáÇø ÊÞÂÖì áí ãä ÂáÏäí æãä ÍÙò ÔÍæÍ
  ãä ÈÚÏ ãÂÈíøä Úáì ÍÙí ãæÂÑí ÛáåÜÂ

  Ãæ áíÊ ÑíÍÉ åÜ ÂáãØÑ íæã ÂáãØÑ ÑíÍå íÝæÍ
  ÚÂÖ ÂáßÝæÝ Âáí ÈßÊ ãä ÝÞÏ ÑíÍå ÎáåÂ

  í Ð ÂáãØÑ .. Ýíäí ÊÌãøá ÞÈá áÂÚäí ÊÑæÍ
  Ïæß ÇáÞæÇÝí ãËá ãÇåí ááÍÈíøÈ åáåÜÂ

  íÂááí ÊæÓÜÏÊú [ ÂáÛá ] .. ÚÞÜÈå ÊáÍÝÊ [ ÂáØãÜæÍú ]
  ÛóÝíÊú æÂáÝÑÍå Íáã , ÂÕÍì äÈí äÂÕá áåÂ

  ÂÕÍì ãÏÂã Âä ÂáÂãÜá íÈäí æÓÜØú ÞóáÜÈí ÕÑæÍ ..!
  ÂÕÍì ãÏÂãå ÕÂãá ÈíæÊ ÂáÚäÜ [ íÔÊáåÜ ]

  ÂÕÍì æÚáã åÜ ÂáÍÒä .. ãÂßá ÂãäÂíä ãÒæÍ ..
  íÈ íÌí íæã ..ÂäÊßÂÈÑ.. Úä ÔãæÓå ÙáåÜÂ

  ÂÕÍì æáÂÊÙä ÂáÕÈÑ æÌåå ãËá æÌåß [ ÓãæÍ ]
  ÚöÜÞÏÉ ÍÌÂÌÜåú ãä ÒãÜä æÂä ÂÑÊÌíÜå íÝáåÜ ..
  /COLOR]