إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"**Ñ ÇáÞæíÉ" íÚáä ãÔÇÑßÊå Ýì ÍæÇÑ ÇáÑÆíÓ ãÑÓì

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • "**Ñ ÇáÞæíÉ" íÚáä ãÔÇÑßÊå Ýì ÍæÇÑ ÇáÑÆíÓ ãÑÓì

  "**Ñ ÇáÞæíÉ" íÚáä ãÔÇÑßÊå Ýì ÍæÇÑ ÇáÑÆíÓ ãÑÓì

  ÃÚáä Í** "**Ñ ÇáÞæíÉ" ÇÓÊÌÇÈÊå ááãÔÇÑßÉ Ýì ÇÌÊãÇÚ ÇáÃÒãÉ ÇáãäÚÞÏ Çáíæã ÇáÇËäíä¡ ÈÑÆÇÓÉ ÇáÌãåæÑíÉ¡ áÚÑÖ ÚÏÏ ãä ÇáäÞÇØ¡ ßãÇ ÓíÞÏã ÊÕæÑÇð ãÊßÇãáÇð áÃíÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÍæÇÑ ÇáæØäì¡ æÐáß ÊÍÊ ÖÇÈØ ãä ÇáÌÏíÉ æÇáÑÛÈÉ ÇáÍÞíÞíÉ áÏì ÇáÑÆÇÓÉ ááãÔÇÑßÉ Ýì Íá ãÔÇßá ÇáæØä.
  æÊÇÈÚ ÇáÍ** Ýì ÈíÇä ÕÍÝì ÕÇÏÑ Úäå: "ÅääÇ Ýì Í** "**Ñ ÇáÞæíÉ" Ýì Ùá åÐå ÇáÃÒãÉ¡ æÝì Ùá ÞÑÇÑ ÇáÑÆíÓ ÇáÎÇÕ ÈÅÚáÇä ÍÇáÉ ÇáØæÇÑÆ Ýì ãÍÇÝÙÇÊ ÇáÞäÇÉ¡ æÏÚæÉ ÇáÓíÏ ÇáÑÆíÓ ááÍæÇÑ ÇáæØäì¡ ÝÅääÇ äÏÚæ ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ Åáì ãÇ íáì:
  1- ÇáÇßÊÝÇÁ ÈÍÙÑ ÇáÊÌæá áíáÇð áãÏÉ ÃÓÈæÚ æÇÍÏ ÝÞØ Ýì ãÍÇÝÙÇÊ ÇáÞäÇɺ ãÚ ÖÈØ ÇáÍÇáÉ ÇáÃãäíÉ æÒíÇÏÉ ÇáÇäÊÔÇÑ ÇáÃãäì áÍãÇíÉ ÇáãæÇØäíä æÇáãÊÙÇåÑíä ÇáÓáãííä æÇáãäÔÂÊ ÇáÚÇãÉ æÇáÎÇÕÉ.
  2- ÊÔßíá áÌäÉ ÞÖÇÆíÉ ãÓÊÞáÉ ááÊÍÞíÞ Ýì ÃÍÏÇË ÇáÚäÝ æÎÇÕÉ Ýì ãÍÇÝÙÊì ÇáÓæíÓ æÈæÑÓÚíÏ¡ Úáì Ãä ÊÚáä äÊÇÆÌåÇ ÎáÇá ÝÊÑÉ ÒãäíÉ ãÍÏÏÉ áÇ ÊÊÌÇæÒ ÔåÑÇ æÇÍÏÇ¡ æÃä ÊÊÚÇæä ãÚåÇ ßá ÃÌåÒÉ æãÄÓÓÇÊ ÇáÏæáÉ.
  3- ÊÔßíá áÌäÉ ÅÏÇÑÉ ÃÒãÉ ÈÑÆÇÓÉ ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ æÝÞ ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáÊì ÃÚáäåÇ Ï. ÚÈÏ ÇáãäÚã ÃÈæ ÇáÝÊæÍ ÈÔÎæÕåÇ ÇáãÚáäÉ ÊÚãá Úáì:
  ÃæáÇ: ÇÊÎÇÐ ÅÌÑÇÁÇÊ ÝÚÇáÉ æÚãáíÉ áÊÍÞíÞ ÇáÚÏÇáÉ ÇáÇäÊÞÇáíÉ
  ËÇäíÇð: ÊÔßíá ÍßæãÉ ÅäÞÇÐ æØäì ãÄÞÊÉ ÊÖãä äÒÇåÉ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÞÇÏãÉ æÊÚÈÑ ÈÇáÈáÇÏ ÇáÃÒãÉ ÇáÍÇáíÉ
  ËÇáËÇð: æÖÚ ÂáíÉ áÅÏÇÑÉ ÍæÇÑ æØäì ÍÞíÞì ãáÒã áÃØÑÇÝå æÝÊÍ ßá ÇáãáÝÇÊ æÇáÞÖÇíÇ ÇáãÚáÞÉ
  ÔÞÞ ááÈíÚ Ýì ÇáãåäÏÓíä
  ÔÞÞ ááÈíÚ Ýì ÇáãåäÏÓíä 2013