ÝíÏíæ: ãÑÇÓá ÇáÞäÇÉ ÇáÚÇÔÑÉ ÇáÅÓÑÇÆíáí�? ? íåÑÈ ÈÚÏ ÓÞæØ ÕÇÑæÎ ÎáÝå


ÈËÊ ÔÈßÉ «ÞÏÓ» ÇáÅÎÈÇÑíÉ¡ ÝíÏíæ áåÑæÈ ãÑÇÓá ÇáÞäÇÉ ÇáÚÇÔÑÉ ÇáÅÓÑÇÆíáí�? ?¡ áÍÙÉ ÓÞæØ ÃÍÏ ÇáÞÐÇÆÝ ÇáÕÇÑæÎíÉ ÎáÝå æåæ Úáì ÇáåæÇÁ ãÈÇÔÑÉ.

Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.