إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÇáÕÍÝ ÇáÃãÑíßíÉ: ÇáÊÕÚíÏ ÇáÅÓÑÇÆíáì áã íÍÏË ÈÓÈÈ ÝÔá ãÝÇæÖÇÊ ÇáÓáÇã.. ÑæÓíÇ ÇáãÓÊåÏÝÉ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ÇáÕÍÝ ÇáÃãÑíßíÉ: ÇáÊÕÚíÏ ÇáÅÓÑÇÆíáì áã íÍÏË ÈÓÈÈ ÝÔá ãÝÇæÖÇÊ ÇáÓáÇã.. ÑæÓíÇ ÇáãÓÊåÏÝÉ

    äíæíæÑß ÊÇíãÒ:ÇÓÊÛáà á ÇáÇäÔÞÇÞÇÊ Èíä ÇáãÓáÍíä ÇáÓäÉ Ýì ÇáÚÑÇÞ áãæÇÌåÉ "ÏÇÚÔ" ßÔÝÊ ÕÍíÝÉ äíæíæÑß ÊÇíãÒ Úä Ãä ãÓÆæáíä ãä ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ æÇáÚÑÇÞ íÈÍËæä ÅÓÊÑÇÊíÌíÉ ÌÏíÏÉ Ýì ãæÇÌåÉ ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýì ÇáÚÑÇÞ æÈáÇÏ ÇáÔÇã¡ ÇáãÚÑæÝ ÈÜ "ÏÇÚÔ".æÃæÖÍÊ ÇáÕÍíÝÉ¡ Ýì ÊÞÑíÑ¡ ÇáÃÍÏ¡ Åä ãÓÆæáì ÇáÈáÏíä íÓÚíÇä Åáì ÇÓÊÛáÇá ÇáÇäÞÓÇãÇÊ ÇáäÇÔÆÉ Èíä ÏÇÚÔ æÇáÌãÇÚÇÊ ÇáãÊØÑÝÉ Ýì ÇáÚÑÇÞÜ ÇáÊì ÊÍÇáÝÊ ãÚåÇ ááÇÓÊíáÇÁ Úáì ÌÒÁ ßÈíÑ ãä ÔãÇá æÛÑÈ ÇáÈáÇÏ ÎáÇá ÇáÔåÑ ÇáãÇÖì.ÇáÌãÇ ÚÇÊ¡ ÇáÊì ÊÊÈÚ ÇáãÐåÈ ÇáÓäì ááÅÓáÇã¡ ÊÊÍÏ ãÚ ÏÇÚÔ Ýì ãÍÇÑÈÉ ÇáÍßæãÉ ÐÇÊ ÇáÃÛáÈíÉ ÇáÔíÚíÉ. ...
    ÃßËÑ...