إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

åá ÓíäÒá ÓíÏäÇ ÌÈÑíá ÇáÇÑÖ ÈÚÏ æÝÇå ÇáÑÓæá

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • åá ÓíäÒá ÓíÏäÇ ÌÈÑíá ÇáÇÑÖ ÈÚÏ æÝÇå ÇáÑÓæá

  åá ÓíäÒá ÓíÏäÇ ÌÈÑíá ÇáÇÑÖ ÈÚÏ æÝÇå ÇáÑÓæá

  áÞÏ ÓãÚÊ Ýí ÅÍÏì ÇáÎØÈ Ãä ÓíÏäÇ

  ÌÈÑíá ÓæÝ íäÒá ÇáÃÑÖ ÈÚÏ æÝÇÉ ÇáÑÓæá

  Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÃÑÌæ ÇáÅÝÇÏÉ ãä

  ÓíÇÏÊßã ¿


  ÇáÅÌÇÈÜÜÉ  ÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

  æÚáì Âáå æÕÍÈå ÃãÇ ÈÚÏ:  ÝÅä ßÇä ÇáãÞÕæÏ ÈäÒæá ÌÈÑíá Úáíå

  ÇáÓáÇã äÒæáå ÈÇáæÍí¡ ÝåÐÇ ÛíÑ ÕÍíÍ¡

  áÃä ÇáæÍí ÞÏ ÇäÞØÚ ÈæÝÇÉ ÇáÑÓæá Õáì

  Çááå Úáíå æÓáã¡ Ñæì ãÓáã Ýí ÕÍíÍå Úä

  ÃäÓ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá: ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÑÖí

  Çááå Úäå¡ áÚãÑ ÑÖí Çááå Úäå: ÇäØáÞ ÈäÇ

  Åáì Ãã Ãíãä äÒæÑåÇ ßãÇ ßÇä ÑÓæá Çááå

  Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÒæÑåÇ¡ ***Ç ÇäÊåíÇ

  ÅáíåÇ ÈßÊ¡ ÝÞÇáÇ áåÇ: ãÇ íÈßíß¿! ãÇ

  ÚäÏ Çááå ÎíÑ áÑÓæáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã¡

  ÝÞÇáÊ: ãÇ ÃÈßí¡ Ãä áÇ Ãßæä ÃÚáã Ãä

  ãÇ ÚäÏ Çááå ÎíÑ áÑÓæáå Õáì Çááå Úáíå

  æÓáã¡ æáßä ÃÈßí Ãä ÇáæÍí ÞÏ ÇäÞØÚ

  ãä ÇáÓãÇÁ¡ ÝåíÌÊåãÇ Úáì ÇáÈßÇÁ¡

  ÝÌÚáÇ íÈßíÇä ãÚåÇ.
  æÅä ßÇä ÇáãÞÕæÏ ÈÐáß äÒæáå ÈÛíÑ

  ÇáæÍí ÝÅä åÐÇ ããßä Ýí Ãí ÒãÇä¡ ßãÇ

  æÑÏ Úä ÈÚÖ ÇáãÝÓÑíä ãä ÊÝÓíÑ ÇáÑæÍ

  ÈÌÈÑíá Úáíå ÇáÓáÇã Ýí Þæáå ÊÚÇáì Úä

  áíáÉ ÇáÞÏÑ: ÊóäóÒøóáõ ÇáúãóáÇÆößóà õ æóÇáÑøõæÍ

  [ÇáÞÏÑ:4].Ô

  æßÐÇ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: ÊóÚúÑõÌõ ÇáúãóáÇÆößóà õ

  æóÇáÑøõæÍõ Åöáóíúåö Ýöí íóæúãò ßóÇäó ãöÞúÏóÇÑõåõ

  ÎóãúÓöíäó ÃóáúÝó ÓóäóÉò [ÇáãÚÇÑÌ:4].  æåæ ÊÝÓíÑ íÄíÏå Þæáå ÊÚÇáì: äóÒóáó Èöåö

  ÇáÑøõæÍõ ÇáúÃóãöíäõ [ÇáÔÚÑÇÁ:193].  æÇááå ÇÚáÜÜÜÜÜÜÜÜÜ £