إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ãØÇÈÎ ÍÏíËÉ ( 2 ÚãÇÑÇÊ ÇáÓÚæÏíÉ – ÔÇÑÚ ÇáäÒåÉ ÈÌæÇÑ ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ )

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ãØÇÈÎ ÍÏíËÉ ( 2 ÚãÇÑÇÊ ÇáÓÚæÏíÉ – ÔÇÑÚ ÇáäÒåÉ ÈÌæÇÑ ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ )

  ãØÇÈÎ ÍÏíËÉ ( 2 ÚãÇÑÇÊ ÇáÓÚæÏíÉ – ÔÇÑÚ ÇáäÒåÉ ÈÌæÇÑ ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ )
  ãØÇÈÎ ÍÏíËÉ ( 2 ÚãÇÑÇÊ ÇáÓÚæÏíÉ – ÔÇÑÚ ÇáäÒåÉ ÈÌæÇÑ ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ )

  ãØÇÈÎ ÊÑÇÓÊ ÚÇáíÉ ÇáÌæÏÉ ÈÃÓÚÇÑ ãÊãíÒÉ . ãØÇÈÎ ÊÑÇÓÊ íÊã ÊÕäíÚåÇ ÊÈÚÇð áÔÎÕíÉ ÚãáÇÆäÇ áÊäÇÓÈ äãØ ÍíÇÊåã. ÊÕãíãÇÊäÇ ãÈÊßÑÉ æÌãíáÉ æÃÓÚÇÑäÇ ÊäÇÓÈ ãíÒÇäíÉ ÚãáÇÆäÇ. ßãÇ ÊÞÏã ãØÇÈÎ ÊÑÇÓÊ ÃÚáì ãÓÊæì ãä ÎÏãÇÊ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ æÖãÇäÇÊ Úáì ÇáãØÇÈÎ ÇáÊí äÞÏãåÇ .


  ãØÇÈÎ ÊÑÇÓÊ ÇáÇÝÖá æÇáÇÑæÚ ãä ÍíË ÇáÊÕãíã æÇáÌæÏÉ æÇáÓÚÑ


  - Úáíßã ÇáÇÎÊíÇÑ æÚáíäÇ ÇáÇÈÏÇÚ æÇáÊãíÒ .
  - ÖãÇä æÎÏãÉ ãÊãíÒÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ .

  ááÇÊÕÇá : ÊÑÇÓÊ ÌÑæÈ ááãØÇÈÎ

  ÇáÊáíÝæä : 26901129 - 01117172647

  ÇáÚäæÇä : 2 ÚãÇÑÇÊ ÇáÓÚæÏíÉ - ÔÇÑÚ ÇáäÒåÉ ÈÌæÇÑ ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ – ãÏíäÉ äÕÑ