إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÞÕÉ ÇáÇãÈÑÇØæÑ

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÞÕÉ ÇáÇãÈÑÇØæÑ

  ÞÕÉ ÇáÇãÈÑÇØæÑ
  ßÇä åäÇß ÅãÈÑÇØæÑÇð Ýí ÇáíÇÈÇä íÞæã ÈÅáÞÇÁ ÞØÚÉ äÞÏ
  ÞÈá ßá ÍÑÈ íÎæÖåÇ

  ÝÅä ÌÇÁÊ ÕæÑÉ íÞæá ááÌäæÏ " ÓääÊÕÑ" æÅä ÌÇÁÊ ßÊÇÈÉ íÞæá áåã " ÓäÊÚÑÖ
  ááåÒíãÉ"..
  .áßä ÇáãáÝÊ Ýí ÇáÃãÑ Ãä åÐÇ ÇáÑÌá áã íßä ÍÙå íæãÇð ßÊÇÈÉ
  Èá
  ßÇäÊ ÏæãÇð ÇáÞØÚÉ ÊÃÊí Úáì ÇáÕæÑÉ
  æßÇä ÇáÌäæÏ íÞÇÊáæä ÈÍãÇÓ ÍÊì
  íäÊÕÑæÇ.

  ãÑÊ ÇáÓäæÇÊ æåæ íÍÞÞ ÇáÇäÊÕÇÑ Êáæ ÇáÃÎÑ
  . ÊÞÏã Èå ÇáÚãÑ ÝÌÇÁÊ áÍÙÇÊå ÇáÃÎíÑÉ æåæ íÍÊÖÑ
  ÝÏÎá Úáíå ÇÈäå ÇáÐí Óíßæä ÅãÈÑÇØæÑÇð ãä ÈÚÏå æÞÇá áå
  : " íÇ ÃÈí ¡ ÃÑíÏ ãäß Êáß ÇáÞØÚÉ ÇáäÞÏíÉ áÃæÇÕá æÃÍÞÞ ÇáÇäÊÕÇÑÇÊ".
  ÝÃÎÑÌ ÇáÅãÈÑÇØæÑ ÇáÞØÚÉ ãä ÌíÈå ¡ ÝÃÚØÇå ÅíÇåÇ ÝäÙÑ ÇáÇÈä..
  ÇáæÌå ÇáÃæá ÕæÑÉ æÚäÏãÇ ÞáÈå
  ÊÚÑÖ áÕÏãÉ ßÈíÑÉ ÝÞÏ ßÇä ÇáæÌå ÇáÃÎÑ ÕæÑÉ ÃíÖÇð
  æÞÇá áæÇáÏå : "ÃäÊ ÎÏÚÊ ÇáäÇÓ ØæÇá åÐå ÇáÓäæÇÊ
  ...ãÇÐÇ ÃÞæá áåã ÇáÂä..ÃÈí ÇáÈØá ãÎÇÏÚ¿".

  ÝÑÏ ÇáÅãÈÑÇØæÑ ÞÇÆáÇð : "áã ÃÎÏÚ ÃÍÏÇð .
  . åÐå åí ÇáÍíÇÉ ÚäÏãÇ ÊÎæÖ ãÚÑßÉ íßæä áß ÎíÇÑÇä
  ... ÇáÇäÊÕÇÑ æÇáÎíÇÑ ÇáËÇäí .....ÇáÇäÊÕÇÑ...
  *ÇáåÒíãÉ ÊÊÍÞÞ......ÇÐÇ ÝßÑÊ ÈåÇ **ÇáäÕÑ íÊÍÞÞ......ÇÐÇ æËÞÊ Èå

  áÐáß:-
  áÇäÊÛáÈ Úáì åãæã ÇáÍíÇÉ ÈÇáÍÙ æ áßä ÈÇáËÞÉ ÈÇááå æ ÇÑÇÏÉ ÇáäÝÓ