اخرا

Program obrazovanja za upravljanje ljudskim resursima, RTCGU Jutarnjem programmu kod Marije Razić govorile su Bojana Šćepanović i Sonja Vojinović iz Uprave za kadrove Crne Gore.

U Upravi za kadrove realizovan je prvi ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, od 05.09. do 21.12. 2018.godine.

Program sadržao je four tematske cjeline i 25 tema:
– Ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima (Osnovni principi upravljanja ljudskim resursima, Sistematizacija i organizacija radnih mjesta, Kompetencije zaposlenih, Zapošljavanje, selekcija i odabir kandidata, Procjena potreba za obukom, izrada i evaluacija programa obuke, Ocjenjivanje zaposlenih, Uvođenje u posao – mentorstvo)
– Zakonodavstvo u oblasti upravljanja ljudskim resursima (Zakonska rješenja u oblasti upravljanja ljudskim resursima, Zabrana slostavljanja na radu-mobing, Odgovornost zaposlenih i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, Obrada, zaštita i čuvanje ličnih podataka, Administrativne procedure-kretanje dokumentacije)
– Postupanje prema zaposlenima i menadžment ljudskih resursa (Podrška zaposlenima i međusobni odnosi, Upravljanje odsustvima, Integritet zaposlenih, Vještine upravljanja, Upravljanje timskim radom i rukovođenje, Motivacija zaposlenih, Rješavanje sukoba pri radu – medijacija, Upravljanje promjenama, Upravljanje vremenom i stresom)
– Podrška u upravljanju ljudskim resursima (Uloga IT sistema u procesu upravljanja ljudskim resursima, Izrada izvještaja, Poslovne prezentacije, Uloga strateškog planiranja u upravljanju ljudskim resursima)

Bila je ovo jedna zaokružena edukativna cjelina koja je trajala four mjeseca gdje su se obuke realizovale 2 puta sedmično (srijedom i četvrtkom).

Polaznici Programa su državni službenici iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva kulture, Ministarstva pravde, Generalnog sekretarijata Vlade, Poreske uprave, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Zavoda za statistiku, Zavoda za intelektualnu svojinu, Uprave za šume Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti, Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica, Uprave za kadrove, Zajednica opština Crne Gore kao i predstavnici lokalnih samouprava iz opština Kotor, Herceg Novi, Tivat, Nikšić, Mojkovac, Tuzi.

Predavači odnosno treneri koji su realizovali obuke su eminentni stručnjaci iz sektora javne uprave, privatnog sektora, nevladinog sektora i akadamske zajednice i to: prof dr Boban Melović, dr Tanja Janković, Danilo Niković, Milena Nikolić, Ajša Hadžibegović, Danka Ćetković, Branka Lakočević, mr Gordana Nikolić, dr Andrijana Nikolić, Bego Begu, mr Branka Kankaraš, mr Radivoje Drobnjak, dr Miomir Maroš i Aleksa Ivanović.

Evaluacija pokazuje da su učesnici veoma zadovoljni novim pristupom u realizaciji obuka. Znanja i vještine koje su stekli tokom realizacije primjenljive su u praksi.
Polaznici koji su pohađali 80% programa imaće priliku da polažu ispit i time obezbijede potvrdu stečenih znanja i vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

supply

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق