Nguyen Duc Chung Giúp Nhật Cường Software Vay Tiền Như Thế Nào? – اخبار مجنونةNguyen Duc Chung Giúp Nhật Cường Software Vay Tiền Như Thế Nào?
Nᵷuɏễn Đ.ư’c Chuͷᵷ giúp Nhật Cường Software vay tiền như thế nào? Bản chất của vụ việc là công ty Nhật Cường Software thực chất là công ty của Nguyễn Đức Chung, cho nên Nguyễn Đức Chung phải biết phù phép để Bùi Quang Huy có thể vay được những khoản tiền lớn hơn, điều này với tư thế là chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung chỉ cần phê vài chữ vào hồ sơ xin vay của Nhật Cường Software là sẽ có được bộ hồ sơ mạnh đủ để vay ngàn tỷ hoặc tram tỷ. Những trò cắm se siêu sang hay nhà cửa đất đai chỉ là đòn tung hỏa mù của Bùi quang Huy chứ chẳng phải Huy thiếu tiền mà cắm ngân hàng.

source

22 تعليق على “Nguyen Duc Chung Giúp Nhật Cường Software Vay Tiền Như Thế Nào?”