Lỡ mần cái thẻ thành dziên dzị nên là lại phải tích cực đi… – اخبار مجنونة

Lỡ mần cái thẻ thành dziên dzị nên là lại phải tích cực đi…

Lỡ mần cái thẻ thành dziên dzị nên là lại phải tích cực đi ăn để tích điểm 🤣🤣🤣 #meals #japanesefood #hokkaidosachi #weekend #sunday #sashimi #kakimisoyaki #hotateroll #sashimigoshumori