أخبار العالم

Serving to children cope with again to high school anxiousness


It may be a troublesome time for some children as summer season ends and the brand new faculty 12 months begins. Jessica Malmberg, a baby and adolescent psychologist at Youngsters’s Hospital Colorado, joined us to speak about what dad and mom have to be careful for.


Revealed:

5:33 PM MDT August 9, 2019


Up to date:

5:31 PM MDT August 9, 2019

(function () { var modules; var suppressModules = document.getElementById('tegna_loadmodulesscript').getAttribute('data-suppress-modules') === 'true' ? true : false;

if (suppressModules) { modules = [ 'alert-bar', 'error', 'page', 'grid', 'desktop-header', 'toolbar', 'weather-summary', 'navigation', 'throbber', 'utils', 'tegna-utils', 'fitted-headline', 'tracking', 'progress', 'tealium', 'live-indicator', 'taboola', 'ad' ] } else { modules = [ 'error', 'page', 'grid', 'desktop-header', 'toolbar', 'weather-summary', 'navigation', 'video', 'throbber', 'utils', 'fitted-headline', 'forecast', 'article', 'continuous-scroll', 'sharing', 'gallery', 'radar-gallery', 'forecast', 'article-crosspromo', 'featured-videos', 'chapter-slider', 'pollen', 'olympics-live-stream', 'three-day-outlook', 'current-weather', 'search-results', 'tracking', 'chapter-progress', 'progress', 'countdown-clock', 'longform-explore', 'media-gallery', 'social-sharing', 'weather-alerts', 'weather-interactive-radar', 'closings', 'tealium', 'alert-bar', 'cookie', 'sticky-sharing', 'live-indicator', 'sharethrough', 'taboola', 'elections', 'just-for-you', 'just-for-you-li', 'olympics-tv-listings', 'headline-list-with-abstract', 'text-only-headline-list', 'story-snapshot-with-abstract', 'snapshot', 'story-snapshot', 'special-content-headline-list', 'notfound', 'linked-image', 'article-recirculation', 'linked-image-with-title', 'newsletter-signup', 'linked-image-with-title', 'newsletter-signup-multiple', 'live-videos', 'breaking-news', 'weather-alerts', 'closings', 'media-gallery-alt', 'alert-center-menu', 'trending-list', 'toc', 'featured-radars', 'searchbox', 'hot-races', 'recirculation', 'photo', 'video-youtube', 'newsletter' ]; } /* var modules = [ 'error', 'desktop-header', 'navigation', 'page', 'grid', 'toolbar', 'video', 'throbber', 'utils', 'tegna-utils', 'continuous-scroll', 'gallery', 'tracking', 'tealium', 'sharethrough', 'datasphere', 'iframe', 'photo', 'video-youtube', 'newsletter-signup', 'newsletter-signup-multiple', 'ad' ]

function inArray(needle, haystack) { var count = haystack.length; for (var i = 0; i < count; i++) { if (haystack[i] === needle) { return true; } } return false; } var moduleElements = document.querySelectorAll('[data-module]'); for (var i = 0; i < moduleElements.length; ++i) { (function () { var thisModuleName = moduleElements[i].getAttribute('data-module'); if (!inArray(thisModuleName, modules)) { modules.push(thisModuleName); } })(); } console.log('===== loading modules: ', modules); */ require.config({ 'baseUrl': '/', 'deps': modules, 'waitSeconds': 30, 'bundles': { 'modules': modules }, 'paths': { 'jquery': 'scripts/jquery-3.1.1.min', 'jwplayer': 'content/player/jwplayer.js?version=3.13.1', 'modules': 'Views/dist/scripts/modules.min.js?version=3.13.1', 'facebook': 'https://connect.facebook.net/en_US/all', 'twitter': 'https://platform.twitter.com/widgets', 'slick': 'content/libs/slick/slick.min', 'dotdotdot': 'content/libs/dotdotdot/jquery.dotdotdot.min', 'jqueryui': 'Views/lib/jquery-ui/jquery-ui.min', 'comscore': 'content/libs/comscore/comscore.min', 'stickyfill': 'content/libs/stickyfill/stickyfill.min', 'youtube': 'https://www.youtube.com/iframe_api?noext' }, 'shim': { 'facebook': { 'exports': 'FB' }, 'twitter': { 'exports': 'twttr' }, 'youtube': { 'exports': 'YT' }, 'jwplayer': ['jquery'], 'jqueryui': { 'deps': ['jquery'] }, 'slick': ['jquery'], 'dotdotdot': ['jquery'] } }); })();


Supply hyperlink

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق