اخرا

#تازی #اسلام #علی #عثمان #ساسانیان #‌هخامنشیان #کوردستان #کوروش_بزرگ #عربستان #تاریخ_ایران #تاریخ #تاریخ_اسلام #رقص #شادی…

#تازی #اسلام #علی #عثمان #ساسانیان #‌هخامنشیان #کوردستان #کوروش_بزرگ #عربستان #تاریخ_ایران #تاریخ #تاریخ_اسلام #رقص #شادی…

#تازی #اسلام #علی #عثمان #ساسانیان #‌هخامنشیان #کوردستان #کوروش_بزرگ #عربستان #تاریخ_ایران #تاریخ #تاریخ_اسلام #رقص #شادی #اهواز #تورک #شیراز #تبریز #اصفهان #آریایی #اسکندر #پاسارگاد #تخت_جمشید #فردوسی #حافظ #ادبیات_فارسی #زرینکوب #دوقرن_سکوت #انقلاب۵۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در برابر سیل هجوم تازیان ، شهر ها و قلعه های بسیار ویران گشت. خاندان ها و دودمان های بسیار بر باد رفت. نعمت ها و اموال توانگران را تاراج کردند و (( غنایم و انفال )) نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در بازار های مدینه فروختند و (( سبایا و اسراء)) خواندند. از پیشه وران و بزرگان که دین مسلمانی را نپذیرفته بودند ، باج به زور گرفتند و (( جزیه )) نام نهادند. همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام میدادند. هرگز در برابر این کارها هیچکس آشکارا یارای اعتراض نداشت و حد و رجم و قتل و حرق ، کوچکترین جوابی بود که عرب خاصه در دوران اموی به هرگونه اعتراضی میداد.
ــــــــــــــــــــــــــ
دو قرن سکوت. زرین کوب

A post shared by @ahlamhamed1400

#تازی #اسلام #علی #عثمان #ساسانیان #‌هخامنشیان #کوردستان #کوروش_بزرگ #عربستان #تاریخ_ایران #تاریخ #تاریخ_اسلام #رقص #شادی #اهواز #تورک #شیراز #تبریز #اصفهان #آریایی #اسکندر #پاسارگاد #تخت_جمشید #فردوسی #حافظ #ادبیات_فارسی #زرینکوب #دوقرن_سکوت #انقلاب۵۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در برابر سیل هجوم تازیان ، شهر ها و قلعه های بسیار ویران گشت. خاندان ها و دودمان های بسیار بر باد رفت. نعمت ها و اموال توانگران را تاراج کردند و (( غنایم و انفال )) نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در بازار های مدینه فروختند و (( سبایا و اسراء)) خواندند. از پیشه وران و بزرگان که دین مسلمانی را نپذیرفته بودند ، باج به زور گرفتند و (( جزیه )) نام نهادند. همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام میدادند. هرگز در برابر این کارها هیچکس آشکارا یارای اعتراض نداشت و حد و رجم و قتل و حرق ، کوچکترین جوابی بود که عرب خاصه در دوران اموی به هرگونه اعتراضی میداد.
ــــــــــــــــــــــــــ
دو قرن سکوت. زرین کوب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق