. از قدیم گفتن: هیچی قورمه‌سبزی نمیشه! . . . . . . . . . . . #restaurant #yummy…

[ad_1]

.
از قدیم گفتن: هیچی قورمه‌سبزی نمیشه! 😋
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#restaurant #yummy #andarzgoo #takeaway #take_a_way #new #detpak #iran #persian_food #meals #instafood #eat #contemporary #wholesome #tasty #scrumptious #ghormeh
#پلوباكس #رستوران #خوشمزه #يامی #شام #ناهار #بيرون_بر #اندرزگو
#خاطره_انگیز #غذای_سنتی #غذای_سالم #قورمه_سبزی #

[ad_2]

Supply

5 Comments

Comments are closed.