Tour Diary: Rural distress, metro strike

Tour Diary: Rural distress, metro strike