Pak mullahs hail Taliban victory in Afghanistan

Pak mullahs hail Taliban victory in Afghanistan