Naga Chaitanya in Merlapaka Gandhi’s next?

Naga Chaitanya in Merlapaka Gandhi’s next?