Magnitude 5.9 earthquake strikes southwestern Iran

Magnitude 5.9 earthquake strikes southwestern Iran

Magnitude 5.9 earthquake strikes southwestern Iran