British director Peter Webber heaps praise on Prakash Jha’s Pareeksha