Brinda Karat seeks apology from Sharad Yadav over his remarks on Vasundhara Raje

Brinda Karat seeks apology from Sharad Yadav over his remarks on Vasundhara Raje