Aishwarya Rai Bachchan on Sarvam Thaala Mayam: It’s a movie that celebrates rhythm

Aishwarya Rai Bachchan on Sarvam Thaala Mayam: It’s a movie that celebrates rhythm